De natuur

Het bospark dat de hele wijk doorkruist, verbindt de Piekenhoef met Herperduin. Dit natuurgebied is onderdeel van de Maashorst. Het is een natuurlijk, gevarieerd loofbos waarin ruimte is voor dieren. Behalve de Schotse hooglanders zijn ook andere dieren zoals edelherten en Exmoor-pony’s te zien. Het gebied dat direct aan de Piekenhoef grenst, is een natuurspeel- en struinbos. Kinderen kunnen hier in bomen klimmen, met water spelen en hutten bouwen.

Herperduin, onderdeel van de Maashorst
Vanuit de wijk sta je zo in Herperduin. Parkachtig boslandschap met heide, stuifzand, vennen en natuurlijke graslanden. Begraasd door runderen, paarden, reeën en edelherten. Met een ecologische verbinding naar de Maashorst en Maasuiterwaarden.

Op zo’n 270 hectare grazen hier de Schotse hooglanders en Exmoor pony’s. Om het natuurlijk evenwicht te behouden en te stimuleren worden recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelroutes, zoveel mogelijk buiten het begrazingsgebied aangelegd. Zo ontstaat een diversiteit aan bos en heide. En kan de natuur haar eigen gang gaan.